Wommels.nl

 1. It foldocht Habtamu de Hoop bêst yn Wommels

  Vrijdag 4 Januari 2019

  habtamukampioen2

  Yn de Kampioen fan dizze moanne in lyts portret fan Habtamu de Hoop yn de sery "Mijn mooiste plek". Hy soe hjir graach foar altyd wenjen bliuwen wolle. It stikje stiet by >>>Meer.

  >>> Meer
 2. Ferdivedaasje op freed

  Donderdag 3 Januari 2019

  nauta

  Morgen, vrijdag 4 januari, van 16.00 tot 17.00 Fredivedaasje op freed in de bibliotheek. Henneke Nauta neemt je mee in de wereld van de Sacred Dance, ook wel Sacrale Dans of Meditatieve Dans genoemd. Lees hier meer. Toegang gratis. Er is ook de hele maand januari boekverkoop in de bibliotheek.

 3. Foto's Fjoerwurk

  Dinsdag 1 Januari 2019

  DSC 0160

  De jierweksel is yn Wommels rêstich en gesellich ferrûn. Mar der wie de nachts wol in protte moai fjoerwurk yn de loft te sjen. Henk Bootsma hat der wat foto's fan makke.

  >>> Meer
 4. Jelle Wiersma nasjonaal kampioen Frysk Dammen

  Maandag 31 December 2018

  jelle

  Yn Tresoar Ljouwert wurde fannewike tagelyk mei it WK Dammen it NK Frysk Dammen hâlden. De dielnimmers hiene elk 5 skyven. Us damkoryfee Jelle Wiersma die ek mei en slagge der yn it toernoai nei barrages te winnen. Lokwinske Jelle. Yn it Bolswards Nieuwsblad mear hjiroer.

 5. Kom Nei Wommels 26 maaie 2019

  Vrijdag 28 December 2018

  komneiwommels

  Takom jier is op 26 maaie wer Kom Nei Wommels yn de nije opset, dus sûnder merke mar mei in ferskaat oan sportaktiviteiten op de Terp. En fansels de Greidhoekekuiertocht. Ynkoarten sil de organisaasje ús der mear oer witte litte.

 6. Ald & Nij party yn It Dielshûs

  Vrijdag 28 December 2018

  dielshus

  Yn de nacht fan âld- op nijjiersdei is der in âld & nij party yn It Dielshûs mei live muzyk fan de band Smûk. It begjint om 00.30 oere en is foar 16 jier en âlder.

 7. Goeie krystdagen en lokkich nijjier

  Maandag 24 December 2018
 8. Sinnepanielen op It Bynt

  Dinsdag 18 December 2018

  IMG-20181217-WA0008

  Op it platte dak fan It Bynt, foarhinne de pastory, bin juster 10 sinnepanielen lein. It Bynt wol hjirmei wat legere enerzjykosten sjen te krijen en by te dragen om de ferbettering fan it miljeu. De panielen bin finansjiel stipe troch de WEK fanút de jierlikse bydrage dy't de koöperaasje alle jieren krijt foar eltse oanslúting by enerzjyleveransier Energie VanOns.

  >>> Meer
 9. Kerstbomen op de Terp

  Vrijdag 14 December 2018

  IMG 2763

  Bestuur Ondernemersvereniging Wommels-Easterein en Dorpsbelang Wommels hebben de “Boomverlichting” mogelijk gemaakt op de Terp. De buurtvereniging heeft de bomen opgezet waarvoor hun dank.  OVWE en Dorpsbelang wensen de inwoners en winkelend publiek veel plezier in het hart van Wommels tijdens deze decembermaand.

 10. Oogarts op De Opslach voor gevaren vuurwerk

  Vrijdag 14 December 2018

  oogarts

  Met het oog op de vuurwerktijd die er aan zit te komen had OBS De Opslach mevrouw Vermeulen, oogarts in het St. Antonius ziekenhuis, uitgenodigd de kinderen van de groepe 5/6 en 7/8 te vertellen over de gevaren van het afsteken van vuurwerk, vooral voor de ogen, en het belang van een vuurwerkbril. Meer hierover en foto's op de facebookpagina van de school.