Wommels.nl

 1. Veel gewonnen tegeltjes tijdens Tegeltjestoernooi

  Maandag 22 Mei 2017

  sportschoolakkermans

  Tijdens het tegeltjestoernooi in Wommels zijn er 28 tegeltjes gewonnen. 10 gele tegels waren er voor: Jouwert Bouma (Easterein), Melle de jong (Winsum), Ids Schaap (bozum), Age Oane de Vries (Sneek), Justin Deelstra (Sneek), Frank Goemaat (Witmarsum), Thymen santema (Easterein), Nico Arends (Sneek), Hessel de Graaf (Sneek), Niels Bonnema (Wommels), de 9 oranje tegel voor: Sybren v.d.Zwaag (Mantgum), Jesper Koornstra (Harlingen), May de Boer (Harlingen), Auke Alkema (Sexbierum), Olaf v.d.Heide (Witmarsum),Friso de Graaf (Sneek), Teije Kingma en Jouke Kingma, Boudewijn Funke (Workum).

  >>> Meer
 2. SDS JO13-1 Kampioen

  Zondag 21 Mei 2017

  D1

  SDS JO13-1 (foarhinne D1) is juster kampioen wurden. Yn it team sitte in pear Wommelser jonkjes, Wout, Sjirk Jetse en Jens. De heit fan Jens, ien fan de lieders fan it team, hat wat foto's en in filmke op syn facebook stean. Ek opmerklik: Tjitske Heeres skoarde juster leafst 7 kear yn de mei 10-2 wûn wedstriid tusken SDS VR1 en Bolsward VR2. Freedtejûn wie de slotjûn foar de jeugd tige slagge, Timen de Boer wûn de penaltybokaal.

  >>> Meer
 3. Buurtvereniging Walpert op excursie bij Murk Nijdam

  Zondag 21 Mei 2017

  walpert

  Gisterochtend hebben buurtgenoten van buurtvereniging Walpert op de fiets een excursie gedaan bij Murk Nijdam in de Sûdhoeke. Murk Nijdam probeert daar door middel van plas-dras een geschikte omgeving te bieden voor de bedreigde weidevogels. Een boeiende excursie waardoor zij een beter beeld hebben gekregen van de weidevogels en wat het weidegebeid betekend voor deze vogels. Murk heeft het een en ander uitgelegd over zijn werkzaamheden en onderzoek dat plaatsvind in dit bijzonder weidegebied dat voor de weidevogels speciaal is aangepast.

  >>> Meer
 4. Wat binne de moaiste plakjes fan Wommels?

  Zaterdag 20 Mei 2017

  wommelsskyline

  Begjin takom jier sil ús gemeente Littenseradiel ophâlde te bestean en opnaam wurde yn trije oare gemeenten. Fansels lit de gemeente dit net ûngemerkt foarby gean. Dêrom binne Wybo Smids fan StudioSmids en Tjerk Kooistra fan TiDDER Interactive, drok dwaande om in prachtige slotmanifestaasje te organisearjen om weardich ôfskied te nimmen fan ús gemeente. Dit gruts opsetten barren sil seis kear opfierd wurde yn ‘de Helling’ yn Winsum oan it ein fan dit jier.

  >>> Meer
 5. Littenseradiel niet meer veilig?

  Vrijdag 19 Mei 2017

  littensveilig

  Vroeger was Littenseradiel de veiligste gemeente van Nederland. Maar we zijn flink gekelderd op de ranglijst. Is het nu niet meer veilig in Wommels en de andere dorpen van de gemeente? Volgens burgemeester Liemburg en wijkagent Trinus Hoekstra valt het allemaal nogal mee, zo staat in dit artikel in het AD te lezen.

 6. Dit jier op snein 28 maaie de Geidhoekekuiertocht

  Woensdag 17 Mei 2017

  vd48nZjL

  Kom Nei Wommels organisearret dit jier op snein 28 maaie de Geidhoekekuiertocht mei in ferassingstocht foar skoalbern bij de ôfstân fan 5 kilometer. De jiermerk, dy't tagelyk hâlden wurdt, set om 11.00 oere útein, tagelyk mei de rommelmerk. Tidens de merk sil de brânwacht fan Wommels demonstraasjes sjen litte. Der binne geregeldwei ek oare demonstraasjes en der is trochrinnend musyk. Sjoch foar mear ynformaasje, nijs, opjaan en oare saken op de webside: www.komneiwommels.nl

 7. Pietje Bell en de binde fan'e swarte hân

  Dinsdag 16 Mei 2017

  BIS

  33 kinderen, waaronder 5 uit Wommels, zijn hartstikke hard aan het repeteren voor het nieuwe stuk dat ze vanaf 22 juni gaan opvoeren. Minke Hoekstra, Rixt Jelsma, Anouk Delfsma, Lieske Algra, Martsen Tacoma en Brecht Kramer (woonachtig in Kubaard maar leerling van De Opslach) spelen mee in een super cool stuk dat Peter Sijbenga schreef. Ze hebben een beetje te maken met de beroemde Pietje Bell uit de boeken en de film, maar er zijn nog veel méér ondeugende bendeleden.

  >>> Meer
 8. Martzen Deinum uitblinkster in Baard

  Zondag 14 Mei 2017

  thumb martzen

  Martzen Deinum was gister in Baard uitstekend op dreef getuige dit verslag over deze wedstrijd. Met haar trio won zij deze door-elkaar-loten partij dan ook glansrijk.

 9. Tema Greidhoek' Festival: Make Love Not Wâl

  Zaterdag 13 Mei 2017

  logo2017

  Justerjûn wie foar Boppers, Opperboppers en Frijwilligers fan it Greidhoek' Festival de Bobjûn yn it Appelhof efter de Van Sminialeane. Op de jûn wurden yn in 'State of the Union' troch Bob-Ate it programma en it tema fan de kommende edysje fan 9 septimber bekend makke. It tema is dit jier: Make Love Not Wâl. "Let's make the Greidhoek great again" wie de ynstek fan de hylaryske parsekonferinsje fan Ate. Foto's fan de jûn bin te finen op de webside en de facebookpagina fan it festival.

 10. Al 60 kramen bezet bij Kom nei Wommels

  Vrijdag 12 Mei 2017

  knw

  Zondag 28 mei organiseert Kom Nei Wommels de Greidhoekekuiertocht en de jaarmarkt in samenwerking met Kiwo markten. Verenigingen en stichtingen uit Wommels zijn ook welkom en kunnen ook op de terp staan tegen een gereduceerd tarief 27.50 euro, normale prijs voor een standplaats met kraam bedraagt 45.00 euro. Ook is het mogelijk een halve kraam te huren. Wilt U hieraan meedoen mail dan naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Maar je moet er snel bij zijn want er zijn al 60 kramen bezet. Daarmee is de Terp al aardig vol.