Wommels.nl

 1. Entoesjasme op bedriuwengearkomst Elfwegentocht

  Zaterdag 2 December 2017

  elfwegentocht3

  It projekt Elfwegentocht fan projektlieder Tsjeard Hofstra hat yn it Fryske bedriuwslibben al aardich wat entoesjasme opwekt. Op de gearkomst juster siet it Fean Plaza fol mei ûndernimmers dy't takom jier yn july meidwaan wolle en ek wol in bliuwende feroaring fan de ekonomy yn gong sette. De takomst moat fossylfrij en sirkulêr. It projekt is lykwols noch by te min minsken bekend neffens projekthaadman Bouwe de Boer, sjoch hjir op Omrop Fryslân. Dêr sil de kommende tiid wat oan dien wurde. 

  >>> Meer
 2. Bedrijvenbijeenkomst Elfwegentocht in Fean Plaza

  Donderdag 30 November 2017

  tsjeardbmw

  Vandaag, vrijdag 1 december, is er een bedrijvenevenement van de Elfwegentocht in het Fean Plaza in Heerenveen. De Elfwegentocht wil bereiken dat er volgend jaar in juli twee weken lang fossielvrij vervoer plaats vindt in Friesland, Fryslân Fossylfrij. Er mag dan niet op fossiele brandstof gereden worden. Projectleider van de Elfwegentocht is onze dorpsgenoot Tsjeard Hofstra. Op de bedrijvenbijeenkomst presenteert Harm Edens op een mobiliteitsplein een uitgebreid programma over de mogelijkheden het doel te bereiken. Er valt een elektrische auto te winnen en er zullen optredens zijn van Syb van der Ploeg  en Piter Wilkens. 

  >>> Meer
 3. Opstalovereenkomst zonnedak It Trochpaad getekend

  Donderdag 30 November 2017

  DSC 0510

  Vandaag is ten kantore van notaris IJdema te Franeker de opstalovereenkomst tussen de WEK en de gemeente Littenseradiel voor het collectieve zonnedak op de Brede School It Trochpaad getekend. Namens de gemeente tekende burgemeester Liemburg en namens de WEK voorzitter Wiersma en secretaris Weidenaar. Het project kan daarmee definitief uitgevoerd worden. Alles is geregeld. Half januari begint FDB Techniek met het plaatsen van de panelen, waarna het project eind januari operationeel zal zijn. De teruggave van de energiebelasting zal voor de deelnemers vanaf dan ingaan. De 200 panelen moeten per jaar zo’n 55.000 kWh aan stroom gaan produceren, genoeg voor ongeveer 20 huishoudens.

  >>> Meer
 4. Taalklas voor Nijkommers op De Opslach

  Donderdag 30 November 2017

  taalklas3

  Op OBS De Opslach is elke ochtend een taalklas voor 'Nijkommers'. Deze krijgen extra les in taal om beter ingeburgerd te raken. Dit loopt als een trein, er zelfs al een kind uit Winsm bij. Deze week hebben ze ook geleerd sinterklaassurprises te maken, een noviteit voor hen. Anna Marie en Richt hielpen hen daarbij. Voor groepen 1 t/m 3 was er deze week ook 'Pitemoarn' op De Opslach. Ouders en grootouders hielpen alle kinderen in kleine pietjes te veranderen.

  >>> Meer
 5. Oproep vrijwilligers

  Woensdag 29 November 2017

  mienskip

  Op Mienskip Wommels vinden we de volgende oproep; de kerststukjescommissie van de protestantse kerk is op zoek naar vrijwilligers die 125 kerststukjes voor de ouderen willen verspreiden in het dorp. Of je wel of geen lid bent van de kerk maakt niet uit. Wil je helpen met deze actie? Hier een link naar de oproep zodat je kunt lezen wat de actie inhoud en hoe je kunt helpen. 

 6. Wommels in cijfers

  Woensdag 29 November 2017

  Hoeveel inwoners heeft het dorp? Wonen er meer vrouwen dan mannen? Nieuwsgierig naar alle cijfers van Wommels? Op de site allecijfers een compleet overzicht met cijfers, statistieken en woningen in Wommels. 

 7. Facebookpagina Intocht Sinterklaas

  Maandag 27 November 2017

  sinteklaasyntocht

  De intocht van Sinterklaas in Wommels heeft ook een eigen facebookpagina: @SinterklaasintochtWommels. Allemaal leuke foto's en filmpjes. 

 8. Ferdivedaasje op freed mei boargemaster Liemburg

  Maandag 27 November 2017

  liemburg

  Kommende freed 1 desimber is der yn de bibleteek fan Wommels wer ‘Ferdivedaasje op freed’. Dizze kear komt boargemaster Johanneke Liemburg fertellen oer 34 jier Littenseradiel. We begjinne om 16.00 oere mei kofje. Der is tiid foar fragen en om in oere as 17.30 is de ferdivedaasje dien. Jim binne wolkom en it kostet neat.

 9. CoderDojo en Legpuzzelruilbeurs in de Bieb

  Maandag 27 November 2017

  Poster Ruilbeurs_Legpuzzels_2017_resize

  Vrijdagmiddag 8 december CoderDojo en woensdagmiddag 13 december Legpuzzelruilbeurs in de bibliotheek. CoderDojo is programmeren voor jeugd tussen 7 en 17 jaar. Het leert jongeren logisch en gestructureerd denken en begrijpen hoe technologie werkt. Naast het leren programmeren ontmoeten de kinderen ook andere kinderen met dezelfde interesse. Onderling leren ze van elkaar en maken ze nieuwe dingen. Aanmelden is verplicht maar meedoen is gratis. Graag met deze link. Op de Legpuzzelbeurs kun je tussen 16.00 en 17.30 uur puzzels ruilen met andere legpuzzelfanaten. Ook kinderpuzzels mogen geruild worden. Dus krijg je van de Sint een legpuzzel en heb je hem voor de 13de klaar? Kom hem dan ruilen.

  >>> Meer
 10. Slachterin fan juster

  Zondag 26 November 2017

  DSC 8957

  Juster wie ek de Slachterin. De waarsomstandichheden wiene goed en Ultsje wiersma en Wietse Jonker hiene it mei harren frijwilligers goed foar mekoar. Der diene rom 250 hurdrinners mei. Jan Kooistra, dy't by start en finish ek speaker waar, hat in ferslach op svfriesland.nl stean en dêr stean de útslaggen ek. It is efkes sykjen om de (âld-) Wommelsers, mar se hawwe wer prima presteard. Henk Bootsma hat wat foto's makke, lykas Tjeerd de Jong en Suzan Riedstra.

  >>> Meer