Wommels.nl

 1. Bogermanbern drok oan it oefenjen foar iepenloftspul

  Maandag 2 Juli 2018

  bogermaniepenloft16

  De bern fan de klassen 2 en 3 fan it Bogerman bin al dagen drok oan it oefenjen foar it iepenloftspul 'Lang en Gelukkig' dat moarn 3 july 19.15 oere foar alle Wommelsers te sjen is. Hjoed yn de waarmte de hiele dei mei lûd en muzyk derby. Se soenen it moai fine at der in soad públyk komt. De organisaasje wol graach dat wa't der hinne wol him efkes opjout fia de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om 12.00 oere wurdt it earst opfierd foar de bern fan de basisskoallen.

  >>> Meer
 2. Elfwegentocht van start, elektrische BMW in Wommels

  Zondag 1 Juli 2018

  elfwegenbmw07

  Vandaag is de Elfwegentocht van start gegaan: twee weken lang fossielvrij, of in ieder geval zo weinig fossiel mogelijk, vervoer in Friesland. Wij hebben een van de 21 elektrische BMW i3’s beschikbaar om mensen fossielvrij vervoer te bieden. Theunis Boonstra, Auke de Boer, Jelle de Boer, Tsjalke Gaastra, Piet de Jong, Pier Zijlstra en Lukas Offinga rijden taxi. Vraag een rit aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0620343380. Kan ook bij de chauffeurs. Ritten zijn gratis. Zijn er geen ritten en hoeft de auto niet te worden opgeladen, dan staat hij op de Terp bij het WEK-doek en kun je er een proefrit in maken en zo ervaren wat elektrisch rijden is.

  >>> Meer
 3. Bogerman slút ôf mei iepenloftspul

  Vrijdag 29 Juni 2018

  dinsdag

  Bogerman Wommels nimt nije wike ôfskie mei it iepenloftspul "Lang en Gelukkig". Alle ynwenners fan Wommels bin tiisdeitejûn 3 july om 19.15 oere fan herte wolkom om dit iepenloftspul te sjen, sjoch foto hjirnêst. It wurdt opfiert yn it appelhof efter de skoalle dy't dy jûn fanôf 18.45 oere iepen is. De bern bin al dagen oan it oefenjen foar dit iepenloftspul. It stik wurdt regissearre troch Anne Zijlstra dy't op 't heden ek de artistyke lieding hat oer Zout West. It belooft in hiel spektakel te wurden.

  >>> Meer
 4. Taxi rijden tijdens de Elfwegentocht

  Donderdag 28 Juni 2018

  bmw01

  De komende twee weken, van 1 t/m 14 juli,  is de Elfwegentocht. Wie geen kans ziet op fossielvrij vervoer deze twee weken (fiets, bus, blauwe diesel, etc.) kan gebruik maken van de elektrische BMW i3 die de WEK hiervoor als taxi ter beschikking heeft. Chauffeurs zijn Tsjalke Gaastra, Theunis Boonstra, Auke de Boer, Jelle de Boer, Piet de Jong, Pier Zijlstra en Lukas Offinga. 

  >>> Meer
 5. Videovlog Dorpsfeest

  Donderdag 28 Juni 2018

  dorpsfeest

  Videovlogger Remco Tjoelker heeft een leuke vlog gemaakt van het Dorpsfeest, vooral de kermis. De video staat op Youtube.

 6. Wat strykt it

  Woensdag 27 Juni 2018

  damklup01

  Der is wer in seizoen foarby foar de dammers fan damklupke Wat strykt it ?! De strikers fan it Frysk Spul ha simmerskoft, it harsenskraabjen is wer efkes dien. Mei dit kear 16 dammers op papier binne we yn septimber útein set. Eltse leste woansdei fan de moanne kamen we by inoar yn ’e Jimbar foar de kompetysje. Ek dit jier waar der wer om raak damt en it nivo wurdt noch steeds hieltiid en troch it seizoen hinne waard der steeds dreger damt. Der kamen moaie spullen op it boerd.

  >>> Meer
 7. Euphonia naar GRUTSK

  Woensdag 27 Juni 2018

  GRUTSK is een mega-evenement in het kader van de Culturele Hoofdstad, waarbij duizenden Friese amateurmuzikanten zich 30 juni presenteren op verschillende podia in heel Leeuwarden. Korpsmuzikanten, koren en ook show- en percussiebands, majorette-, twirl- en colorguardgroepen. Een waar spektakel! En Euphonia Wommels is erbij! Het harmonieorkest van Euphonia zal om 11:30 spelen op het hoofdpodium op het Wilhelminaplein. De Colorguards en de Melody & Percussionband zullen deelnemen aan een van de parades in de stad, deze begint om 18:00 in de Arendstuin en eindigt om 19:00 op het Wilhelminaplein.

  >>> Meer
 8. Keatsferiening helpt swimbad

  Dinsdag 26 Juni 2018

  fjildsproeie05

  It grutte fjild fan swimbad De Klomp is hast wer ré om brûkt te wurden. Mei tank oan de KF Wommels wêrfan de sproeiynstallaasje brûkt wurde mocht. It fjild wie tige skaind troch fral de oan- en ôfvoer van grut materiaal fan it Greidhoek' Festival, plastik rydplaten koene dat net keare. Omt it sa lang wiit bliuwde koe it fjild lange tiid net opknapt wurde troch Leanbedriuw Okkema en doe't ien kear it gêrssied yn de grûn siet wurde it moai en drûch waar. Moai foar it swimbad, mar net foar it sied. De keatsferiening bied útkomst en it sproeien hat aardich fan túten dien sa't op 'e foto's te sjen is. Noch sa'n twa wiken en it is wer klear.

  >>> Meer
 9. Midzomernacht

  Woensdag 20 Juni 2018

  midzomernachtduik

  Al meer dan 10.000 bezoekers in de Klomp dit seizoen. Een mijlpaal zo vroeg in het seizoen! Het zwembad heeft een volle activiteitenkalender. Morgen, donderdag 21 juni staat er midzomerzwemmen op de agenda. Om middernacht een plons in het water, doe mee met de rubberbootrace of watervolleybal. De foto links is van de editie van vorig jaar, gemaakt door Henk Bootsma.

 10. Slagge? Graach trochjaan oan Diggefljoer

  Woensdag 20 Juni 2018

   

  Troch it nije AVG is it dreger foar de redaksje  fan Diggelfjoer om efter de slagge jongerein te kommen. Binne jimme slagge en wolle jimme dat ek fermeld hawwe yn Diggelfjoer? Jou it dan troch foar kommend wykein oan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.