Wommels.nl

 1. It giet hjoed oan

  Donderdag 1 Maart 2018

  De eerste schaatsfoto's op het natuurijs van dit jaar komen voorbij. Ook de ijsbaan is open! De metingen van vanochtend laten zien dat er voldoende ijs ligt. De vlag kan uit, de baan is open. Er kan in Wommels geschaatst worden op de ijsbaan. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? De ijsclub kunt u volgen via de twitter account van de ijsclub winterwille en uiteraard op de site schaatseninwommels.nl 

 2. Nijs oer de iisbaan op webside Winterwille

  Dinsdag 27 Februari 2018

  winterwille02

  By iisklup Winterwille bin se drok dwaande harren der op ta te rieden dat de iisbaan iepen kin. It iis groeit stadich oan troch en der wurde al aktiviteiten betocht (soe der ek curlen by sitte?). It hat kâns dat it moarn heve kin. It lêste nijs hjiroer op de webside fan de iisklup. Om yn de stimming te kommen hat Henk Bootsma wat foto's út 2013 út syn archyf opdûkt.

 3. Creativiteit met de 3D Pen

  Dinsdag 27 Februari 2018

  3dpen03

  Afgelopen maandagmiddag kon jeugd van 8-12 jaar aan de slag met de 3D pen in de bieb. De bibliotheken hebben gezamelijk 10 3D pennen en dat was genoeg voor een tafel vol jeugdige kunstenaars. Het heeft mooie resultaten opgeleverd.

  >>> Meer
 4. Elektryske BMW mei de Elfwegentocht

  Zaterdag 24 Februari 2018

  sticker-ikdochmei-th

  Fan 1 o/m 14 july is yn Fryslân de Elfwegentocht. Doel is dan dat hiel Fryslân 14 dagen gjin fossyle brânstof brûkt foar ferfier. Dit is betocht troch studenten dy't in duorseme takomst wolle en oppikt troch griene-enerzjy-goeroe Bouwe de Boer en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Us dorpsgenoat Tsjeard Hofstra is oansteld om it projekt te promoaten, sjoch hjir yn de Diggelfjoer fan jannewaris (side 27). Doarpen mei in goed plan dêrfoar kinne dy 14 dagen in elektryske BMW te brûken krije om fossylfrij ferfier mei te regeljen foar ynwenners. Dat soe yn Wommels dus ek kinne. Us lokale enerzjykoöperaasje WEK Wommels is der hielendal foar yn.

  >>> Meer
 5. NL Doet yn Wommels

  Vrijdag 23 Februari 2018

  thumb nldoet

  Mei twa wike, 9 en 10 maart, is it wer Nl Doet, de grutste frijwilligersaksje fan Nederlân. Hûnderdtûzenden minsken sille dan wer yn it spier foar ien as oare put. Ek yn Wommels is hiel wat te dwaan, sa is hjir te sjen. Nei klikken op in put kin je je oanmelde dêrfoar.

 6. Moaie sinneopkomst

  Donderdag 22 Februari 2018

  DSC 0149

  Fannemoarn wie de sinneopkomst prachtich. Henk Bootsma hat it op 'e foto set.

  >>> Meer
 7. Creatief met de 3D pen

  Donderdag 22 Februari 2018

   

  3dpen

  Volgende week maandag, 26 februari, in de Bieb "Creatief met de 3D pen". Met de 3D pen kan van alles gemaakt worden, van woorden tot hele kunstwerken. Het is van 15.00 - 16.00 uur.  Meer hierover en aanmelden kan hier op de website van de bibliotheek.

 8. IIsbaan kin miskien ynkoarten dochs noch iepen

  Woensdag 21 Februari 2018

  iisbaan02 resize

  Der komt noch winter oan, sa wurdt foarspeld. Yn de Ljouwerter Krante hjoed in stik oer hoe't de ferskate iisklups harren hjir op tariede. Sa ek Winterwille yn Wommels. De útfoer blykte noch te lekken wêrtroch it wetter ûnder it iis fuort rinne soe. Pieter Kamstra hat dit kundich ferholpen en Jan en Tseard Breeuwsma bin hjoed mei Luuk van Ruiten dwaande it wetter op de baan wer op peil te krijen. Wa wit fan't wykein as krekt dernei ride.

  >>> Meer
 9. Biologyske boeren yn Wommels

  Zondag 18 Februari 2018

  biologyskbuorkje

  Sneon wie op Omrop Fryslân in reportaazje oer biologyske boeren yn Wommels en omjouwing yn in programma fan Van Gewest tot Gewest, Gewest Fryslân. Moaie bylden fan û.o. ek it 'Molkfabrykje' oan de Walperterwei. It is hjir werom te sjen. Aant Hofstra tipte ús dit. Tank Aant.

 10. Kom in beweging… Kom naar Wommels

  Zondag 18 Februari 2018

  Zondag 3 juni 2018…...zet deze datum al vast in je agenda. Kom nei Wommels is een jaarlijks evenement dat zich hartje zomer afspeelt op de Terp in het centrum van het dorp. Een gezellige jaarmarkt, muziek, wandelaars die vanaf de Terp starten en na een prachtige wandeling weer terugkeren en vaak nog lang blijven nagenieten van muziek, een hapje en een drankje. Zo zijn de bezoekers het al jaren gewend. Dit jaar doen we het net even anders……

  >>> Meer