Centrum De Mik is een centrum voor dagstructurering nieuwe stijl gevestigd in een nieuw modern en speciaal ingericht gebouw aan De IIsbaan 3 in Wommels.

De doelstelling van De Mik is om jong volwassenen met een verstandelijke-, sociale dan wel arbeidsbeperking of een combinatie van deze zo goed mogelijke te begeleiden in alle facetten van hun dagelijks leven.
Bij De Mik willen wij dit bereiken door deze jong volwassenen (de ‘Mikker’) zoveel mogelijk te laten integreren in de lokale samenleving.
De ‘Mikker’ is iemand die hulp heeft om zijn weg te vinden in woon-, werk- en vrijetijdsituaties. Bij ‘Mikkers’ wordt met name gedacht aan jong volwassenen met een autistiforme stoornis.