Woonaanbod
Woonzorgcentrum Nij Stapert is gevestigd aan de Sybren de Vlasstrjitte 3 te Wommels en bestaat uit 34 appartementen en 54 aanleunwoningen. Tevens bestaat het complex nog uit een kantorenblok, welke aan het verzorgingshuis vast is gebouwd en aan derden wordt verhuurd. Het verzorgingshuis is in 1977 gebouwd en in 2001 gerenoveerd. De aanleunwoningen zijn in drie fases gebouwd: allereerst de Skeakel, daarna de Bining 1 en tot slot de Bining 2. De scheiding tussen aanleunwoningen en verzorgingsgedeelte wordt gevormd door compartimentdeuren. Het verzorgingshuis, de aanleunwoningen en het kantorenblok bestaan uit twee bouwlagen.

De hoofdingang voor het verzorgingshuis is gevestigd aan de Sybren de Vlasstrjitte. Zowel bij de Skeakel als bij de Bining 2 is een automatische toegangsdeur voor de bewoners van de aanleunwoningen. Verder is er nog een personeels/goedereningang bij de grootkeuken. Ook het kantorenblok heeft zijn eigen toegangsdeur.

Zorgaanbod
Om in het verzorgingshuis te kunnen wonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum voor Indicatiestelling Zorginstellingen (CIZ). U kunt hiervoor contact opnemen met het CIZ. Ook kan de huisarts u hierbij helpen.

Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning heeft u geen indicatie nodig.

Binnen Nij Stapert zijn verschillende voorzieningen aanwezig.

 • Dagbesteding
  Binnen Nij Stapert is een ruimte die wordt gebruikt voor de dagbesteding. Het doel van deze verzorging is opvang en begeleiding kunnen geven aan bewoners met psychogeriatrische problemen, die niet of voldoende meer kunnen zorgen voor de eigen daginvulling en sociale contacten. Het is een ruimte met huiselijke sfeer met aangepaste activiteiten die een warme en veilige leefomgeving waarborgen. Er kan afgesproken worden dat er een aantal dagdelen, meerdere dagen of een volledige week gebruik gemaakt wordt van deze groepsverzorging.

  De dagbesteding is 7 dagen in de week open van 10.30 uur tot 18.30 uur. Voordat er sprake kan zijn tot toelating op de groepsverzorging is er altijd overleg met u en familie en/of contactadres. Een indicatie van het CIZ is noodzakelijk om toegelaten te worden tot de groepsverzorging.

 • Huiskamerproject
  Twee dagdelen in de week kunnen bewoners van Nij Stapert deelnemen aan het huiskamerproject. Tijdens het huiskamerproject worden individuele en groepsgewijze activiteiten georganiseerd.

 • Dagcentrum
  Het dagcentrum is een voorziening van woonzorgcentrum Nij Stapert. Binnen het zorgcentrum is een aparte ruimte ingericht waar onze gasten bij elkaar komen. Zij kunnen zes dagen in de week van maandag t/m vrijdag meedoen aan de door deskundige begeleiding georganiseerde activiteiten.