Wat te doen bij een overlijden?

Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. De nabestaanden worden geconfronteerd met onverwachte zaken. Gevoelens en zakelijke beslissingen lopen door elkaar heen. Nabestaanden hebben behoefte aan goede informatie.

Direct na een overlijden
• Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
• Ga na of u lid bent van een uitvaartvereniging of verzekerd bent bij een andere instelling.
• Ga na of er een testament of een codicil (eigen wilsbeschikking) is
• Neem contact op met de uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger van onze vereniging is:
Boermans & de Vries Uitvaartzorg (24/7 bereikbaar)
De Draei 13
8621 CZ Heeg

tel. 0515 – 855757
info@bvuitvaartzorg.nl 

Website bvuitvaartzorg

Aangezien de wensen van de overledene of nabestaande gerespecteerd moeten worden, kan een verzoek worden gedaan voor het verzorgen van de uitvaart door een andere uitvaartverzorger. Dit heeft geen consequenties met betrekking tot de hoogte van de ledenkorting. Wel willen we u wijzen op de sterk wisselende tarieven van andere uitvaartverzorgers. De verantwoordelijkheid van de uitvaart ligt in deze situatie niet meer bij de vereniging. Na ontvangst van een uittreksel van de overlijdensakte en een kopie van de nota volgt de financiële afhandeling.

Met betrekking tot de Wet op de Lijkbezorging zullen uw wensen en persoonlijke invulling van de uitvaart of crematie met de uitvaartverzorger worden doorgenomen. De nabestaanden overleggen met de uitvaartverzorger wat mogelijk is en hoe de uitvaart moet worden geregeld.

De uitvaartverzorger kan u helpen met vele zaken. Te denken valt aan het doen van aangifte van overlijden bij de Burgerlijke stand, het opstellen van een rouwbrief, samenstellen van advertenties, keuze uitvaartkist, de wijze van opbaring en de keuze over de plaats van opbaren. Ook met betrekking tot een kerkelijk afscheid en plaats van begraven kan een bemiddelende rol door de uitvaartverzorger voor u een steun zijn.