WEK

Wommelser Enerzjy Koöperaasje

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje, afgekort WEK, is op 18 september 2015 opgericht. Voorzitter Ultsje Wierma, penningmeester Berend Bosgra, Sekretaris Douwe Weidenaar en algemeen bestuursleden Jan Germ Geertsma en Lukas Offinga hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. De WEK is lid van Us Koöperaasje. Us Koöperaasje heeft nu 50 lokale initiatieven als lid. We staan op de wederverkoperskaart op de website van Energie VanOns.

De WEK is groen. Coöperatieleden betrekken hun elektriciteit en gas van Energie VanOns. Energie VanOns koopt groene stroom en CO2 gecompenseerd gas in en distribueert deze. De NLD is opgericht door drie koepelorganisaties: Us Koöperaasje(Friesland), Drentse KEI en GrEK (Groningen).

Momenteel (eind 2016) hebben we 44 leden. Er staan enkele personen op de nomonatie om lid te worden. Je kunt lid van de WEK worden door een mail te sturen naar info@wekwommels.nl met een verzoek daartoe. Wie dat wil kan zich aanmelden als klant bij Energie VanOns.

Energie VanOns is niet als Nuon of Essent in buitenlandse handen, heeft geen grote kantoren, betaalt geen topsalarissen en sponsort geen voetbal- of andere clubs. Voor elke aansluiting betaalt de NLD de lokale coöperatie € 50,- voor het electrisch en € 25,- voor het gas. NLD keert deze bijdrage van € 75,- per aansluiting elk jaar uit. De lokale coöperatie bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten. Het geld vloeit dus in het geval van de WEK terug naar Wommels en de Wommelsers.

Het idee achter de Energie VanOns, en de WEK is het daar mee eens, is: laten we de energievoorziening weer in eigen hand nemen en dus uit die van de grote bedrijven die de winst zelf opstrijken en in de verkeerde dingen stoppen. Bij de NLD vloeit de winst terug naar de coöperaties die er aan verbonden zijn en daarmee terug naar de coöperatieleden zelf. Uiteindelijk kunnen de dorpen waar de coöperaties gevestigd zijn er naar streven zoveel mogelijk (groene) energie zelf op te wekken en daarmee in hoge mate zelfvoorzienend te worden. Bedrijven en huishoudens kunnen hier groot voordeel uit putten. Maar ook verenigingen kunnen gesteund worden bij nodige investeringen, waardoor deze niet uit verhoogde contributie betaald hoeven te worden.

Lees hier onze flyer. Het e-mailadres van de WEK is info@wekwommels.nl.

Je kunt via de WEK klant worden bij de Energie VanOns. Na invullen postcode en huisnummer kun je bij productkeuze een berekening laten uitvoeren van de kosten die je met je huidige jaarverbruik stroom en gas kwijt zou zijn bij de Energie VanOns. Dit kun je vergelijken met de kosten bij je huidige leverancier. Energie VanOns is goedkoper dan de grote energieleveranciers in Nederland.

 

Wij in Wommels kunnen een aanzet geven tot verduurzaming door groene stroom van de NLD af te nemen. En de WEK kan er in bijdragen dat Wommels zelf zijn eigen energie uit bijvoorbeeld de zon, wind of aardwarmte opwekt en gebruikt. Per 100 aansluitingen krijgt de WEK € 7500,- van Energie VanOns, ook van aansluitingen die al met zonnepanelen salderen. Ook bedrijven zijn welkom bij Energie VanOns, daar heeft men een zakelijke regeling voor. Het is een ideale vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hoe groter de vraag naar groene stroom, hoe meer er van opgewekt zal worden. Dus minder grijze stroom uit fossiele brandstof. Idealiter sluit iedereen in en om Wommels (en Iens hoort er ook bij) zich bij de WEK aan en helpt daarmee het milieu te verbeteren. Er zijn in Wommels en omstreken ruim 900 aansluitingen. Reken maar uit hoeveel geld dat jaarlijks voor het dorp genereert.