Wommelser Enerzjy Koöperaasje

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje, afgekort WEK, is op 18 september 2015 opgericht. Voorzitter Ultsje Wierma, penningmeester Berend Bosgra, Sekretaris Douwe Weidenaar en algemeen bestuursleden Jan Germ Geertsma en Lukas Offinga hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. De WEK is lid van Us Koöperaasje. Us Koöperaasje heeft ruim 50 lokale initiatieven als lid. Er zijn nu 100 lokale coöperaties aangesloten bij Energie VanOns.

De WEK is groen. Coöperatieleden betrekken hun elektriciteit en gas van energiebedrijf Energie VanOns. Energie VanOns koopt groene stroom en CO2 gecompenseerd gas in en distribueert deze. De Energie VanOns is opgericht door drie koepelorganisaties: Us Koöperaasje  (Friesland), Drentse KEI en GrEK (Groningen).

Momenteel (2023) hebben we 80 leden. Je kunt lid van de WEK worden door een mail te sturen naar info@wekwommels.nl met een verzoek daartoe. Wie dat wil kan zich aanmelden als klant bij Energie VanOns.

Energie VanOns is niet als Nuon of Essent in buitenlandse handen, heeft geen grote kantoren, betaalt geen topsalarissen en sponsort geen voetbal- of andere clubs. Voor elke aansluiting betaalt de NLD de lokale coöperatie € 50,- voor het electrisch en € 25,- voor het gas. NLD keert deze bijdrage van € 75,- per aansluiting elk jaar uit. De lokale coöperatie bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten. Het geld vloeit dus in het geval van de WEK terug naar Wommels en de Wommelsers.

Voor leden hebben wij de energiepremieregeling en middels energiescans met de warmtebeeldcamera en de inzet van onze energiecoaches zetten wij ons in voor verduurzaming van Wommels en omstreken.

Het idee achter de Energie VanOns, en de WEK is het daar mee eens, is: laten we de energievoorziening weer in eigen hand nemen en dus uit die van de grote bedrijven die de winst zelf opstrijken en in de verkeerde dingen stoppen. Bij de NLD vloeit de winst terug naar de coöperaties die er aan verbonden zijn en daarmee terug naar de coöperatieleden zelf. Uiteindelijk kunnen de dorpen waar de coöperaties gevestigd zijn er naar streven zoveel mogelijk (groene) energie zelf op te wekken en daarmee in hoge mate zelfvoorzienend te worden. Bedrijven en huishoudens kunnen hier groot voordeel uit putten. Maar ook verenigingen kunnen gesteund worden bij nodige investeringen, waardoor deze niet uit verhoogde contributie betaald hoeven te worden.

Het e-mailadres van de WEK is info@wekwommels.nl.

Je kunt via de WEK klant worden bij Energie VanOns. Na invullen postcode en huisnummer kun je bij productkeuze een berekening laten uitvoeren van de kosten die je met je huidige jaarverbruik stroom en gas kwijt zou zijn bij de Energie VanOns. Dit kun je vergelijken met de kosten bij je huidige leverancier. Energie VanOns is goedkoper dan de grote energieleveranciers in Nederland.

Wij in Wommels kunnen een aanzet geven tot verduurzaming door groene stroom van Energie VanOns af te nemen. En de WEK kan er in bijdragen dat Wommels zelf zijn eigen energie uit bijvoorbeeld de zon, wind of aardwarmte opwekt en gebruikt. Per 100 aansluitingen krijgt de WEK € 7500,- van Energie VanOns, ook van aansluitingen die al met zonnepanelen salderen. Ook bedrijven zijn welkom bij Energie VanOns, daar heeft men een zakelijke regeling voor. Het is een ideale vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hoe groter de vraag naar groene stroom, hoe meer er van opgewekt zal worden. Dus minder grijze stroom uit fossiele brandstof. Idealiter sluit iedereen in en om Wommels (en Iens hoort er ook bij) zich bij de WEK aan en helpt daarmee het milieu te verbeteren. Er zijn in Wommels en omstreken ruim 900 aansluitingen. Reken maar uit hoeveel geld dat jaarlijks voor het dorp genereert.

De winst van onze energieleverancier komt naar Wommels retour.  Dit komt per jaar neer op € 75 per afnemer. Hier kunnen we activiteiten voor de ”mienskip “ van Wommels mee steunen. Hoe meer leden, hoe meer geld naar Wommels. Tennisvereniging De Boskranne en It Bynt hebben hiervan een bijdrage gehad voor zonnepanelen en bij speeltuin van de Fûgelwyk is het laatste tekort aangevuld voor een speeltoestel. Verder heeft de WEK een premieregeling voor haar leden voor groene initiatieven. Als je als lid een energiebesparende maatregel neemt in je eigen huis kun je een bijdrage in de kosten krijgen.

We hebben  200 zonnepanelen op het Trochpaad geplaatst (postcoderegeling). Leerlingen kunnen in de school via een scherm de productie volgen en participanten krijgen de energiebelasting terug over de opgewekte stroom gedurende 15 jaar. Daarna wordt de school eigenaar van de  panelen.

Plannen zijn er voor elektrische deelauto’s en op ons initiatief is er een groep Wommelsers bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om alternatieven voor aardgas te vinden. Elk alternatief vergt dat het energieverbruik in Wommels sterk omlaag gaat. Naar mogelijkheden daartoe is de groep ook op zoek. Wommels Aardgasvrij en duurzaam! Lokaal kunnen we in Wommels er naar toe werken zo veel mogelijk onze eigen energie op te wekken en daar zelf profijt van te hebben.

Maar eerst nog via Energie VanOns. Graag willen we meer leden en / of afnemers van Energie VanOns. Word ook Wekker en sluit je aan bij VanOns.

Lees meer over ons op onze website.