De Freulesjongers                                                                                                               

 

Bestuur:

Gerrit Lanting, voorzitter

Yde Walda, secretaris

Arend de Schiffart, penningmeester

 

e: fam.glanting@hetnet.nl

t:  0643419822

KvK nr 86966596

Koor ‘De Freulesjongers’ is formeel opgericht op 2 juni 2022. De zingende leden zijn mannen. De dirigent en de begeleidende muzikanten kunnen zowel mannen als vrouwen zijn.
Er wordt onder leiding van een dirigent en onder begeleiding van muzikanten een breed repertoire van Engels-, Fries- en Nederlandstalige nummers meerstemmig ingestudeerd. Voornamelijk Ierse muziek, folksongs, balads en muziek uit de jaren ’60 en ’70.

Voor speciale doelgroepen/gelegenheden en op verzoek kan hiervan worden afgeweken.

De aanloop

Op een prachtige zomeravond in 2019 in jachthaven van Wommels is het zaadje gepland. Op deze avond vond bij het ondergaan van de zon de jaarlijkse lezing voor de Freule plaats. Zoals gebruikelijk werd het toestromende publiek voorafgaand aan de lezing in de stemming gebracht door het muzikale duo Jan Houwer (gitaar) en Hayo Scholte (accordeon).
Eén van de organisatoren, Klaas de Jong, besloot dit muzikale duo uit te breiden en formeerde voor deze editie onder de naam: ‘De Freulesjongers’ een groepje Wommelser zangers.
Deze zangers zongen in verschillende shantykoren in de omgeving van Wommels, waar ook de muzikanten deel van uit maakten.
In de navolgende jaren lagen de activiteiten van veel zangkoren als gevolg van Corona op hun rug.
Begin 2021 heeft een initiatiefgroep van acht mannen die voor de ‘Corona-tijd’ wekelijks met elkaar zongen in het shantykoor ‘Skomjend Wiid’ in Bolsward, de koppen bij elkaar gestoken en het plan gevat om in Wommels een koor op te richten.

Tot de zomerperiode van 2021 werd er door een kleine groep zangers gerepeteerd in het leegstaande pand van Bogerman. Voor een indruk, klik op Freulesjongers promo (Youtube).
Na de zomerperiode moest worden uitgeweken naar een andere locatie.
Een van de units van het voormalige Resi-pand is door noeste zelfarbeid van een aantal handige leden omgetoverd tot een waar muziektheater, inclusief toilet en een keukentje.

Het koor:                                                    Het koor bestaat op 1 januari 2024 uit 28 zangers, vier muzikanten en een dirigent.
Repetitie locatie:                                    De Ijsbaan 10a Wommels (één van de units van het voormalige pand van Resi).

 

Repetitie avond:

wekelijks op donderdag van 19:00-21:00 uur, met een onderbreking in de zomerperiode (medio juni tot augustus) en de weken rond de jaarwisseling.
De repetities zijn inclusief een koffiepauze en kenmerken zich door gezelligheid en plezier. Ongeveer eens per zes weken is er onder het genot van een hapje en een drankje een gezellige nazit. Zo kunnen de koorleden elkaar beter leren kennen.
De Dirigent inspireert de zangers en muzikanten om er muzikaal zoveel mogelijk uit te halen. Dat wil zeggen dat een tweede stem goed wordt ingezet, het lied met dynamiek (hard en zacht) wordt gezongen, het ritmisch gelijk is, de tekst gaat leven en er een koorklank ontstaat.
Om nog meer indrukken te krijgen. In het December nummer (2023) van Diggelfjoer staat op blz. 25 een prachtig belevingsverslag van redactielid Corina Wiersma-Koning.

Lid worden?

Je hoeft geen auditie te doen. We zijn een laagdrempelig koor en vinden het superleuk als er nog meer mannen aanschuiven. De repetitie-avonden zijn al gezellig. De optredens die in het verschiet liggen zijn nog veel leuker. Immers, waar de Freulesjongers zingen, is het feest.
Twijfel je nog en wil je eerst even de kat uit de boom kijken? Dat kan.
Neem dan vooraf contact op met Gerrit Lanting om vrijblijvend een aantal repetitie-avonden te beleven.
Email: fam.glanting@hetnet.nl; tel. 06 4341 9822.

Optredens:

De Freulesjongers treden jaarlijks tussen 10 en 15 keer op. In 2023 hebben de Freulesjongers 13 optredens verzorgd.
Met financiële steun van FKWWI en stichting Wommels is professionele geluidsapparatuur aangeschaft en komt de muziek maximaal tot haar recht.

Optreden boeken?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Lanting.
Email: fam.glanting@hetnet.nl; tel. 06 4341 9822.