Secretariaat:

De Homeie 19
8731 EC Wommels
tel. 06-23580801
e: uvv.dle.wommels@gmail.com

 

 

De Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is opgericht op 28 januari 1903 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 40000833. De vereniging is gevestigd te Wommels.
De vereniging is aangesloten bij Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Rond 190 verenigingen zijn hierbij aangesloten en zij krijgen ondersteuning over zaken als wetgeving, verzekeringen, belastingen, cao onderhandelingen, regelgeving, vraagbaak en uitwisseling van informatie over regels en voorwaarden op de Wet Lijkbezorging.

Meldingen van een uitvaart kunnen worden gedaan bij de uitvaartleider van de vereniging die 24/7 bereikbaar is. 
Dit is Boermans en De Vries uitvaartzorg uit Heeg. Bereikbaar op: 0515 – 855757 of e-mail info@bvuitvaartzorg.nl

Een eigen leven, een eigen afscheid

Welkom op de site van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Wommels.
Deze website biedt u informatie over onze Uitvaartvereniging en wij zullen trachten u zoveel mogelijk te informeren en adviseren.
Het verlies van iemand uit je naaste omgeving roept veel emoties op. En juist op dat moment wordt er op naasten een beroep gedaan om in korte tijd met zorg en respect vele beslissingen te nemen. Iedereen neemt afscheid op zijn eigen manier. Het organiseren van een mooie uitvaart is van groot belang. Daarin is een intensief contact tussen u en de uitvaartverzorger belangrijk om samen te kijken naar wat de wensen van de overledene en de nabestaanden zijn en deze zo zorgvuldig mogelijk te verwerken in de uitvaartbijeenkomst.
Het doel van de Uitvaartvereniging is zonder winst oogmerk een overledene op de meest waardige wijze naar de laatste rustplaats brengen overeenkomstig zijn/haar wensen of de wensen van de nabestaanden.
Van uit bovenstaand gegeven probeert het bestuur van de vereniging hieraan te werken en vorm te geven. Het actief betrokken zijn van familie en vrienden bij het afscheid maakt van de uitvaart een bijzonder gebeuren en dat kan zeker bijdragen aan een goede rouwverwerking. Het is belangrijk dat het afscheid naar wens van de overledene en nabestaanden wordt uitgevoerd, waar later met tevredenheid aan herinnerd kan worden.

Al uw vragen kunt u stellen aan het bestuur. Dit kan elk moment en hoeft niet te wachten tot het naderende einde of na een overlijden. Ook een uitvaart vraagt om een goede voorbereiding waarover is nagedacht en waar u recht op heeft.