Woonzorgcentrum Nij Stapert
S. de Vlasstrjitte 3
8731 CX  Wommels
Tel. 0515-334141
e:  receptie.nijstapert@patyna.nl
w: patyna.nl
locatie Wommels

Aan de rand van Wommels vindt u woonzorgcentrum Nij Stapert. Bij ons kunt u zoveel mogelijk het leven leiden zoals u gewend bent, aangevuld met goede zorg, handige voorzieningen en leuke activiteiten.

Nij Stapert is een actief onderdeel van de dorpsgemeenschap en de sfeer in het zorgcentrum is bijzonder levendig. U zult hier dan ook regelmatig mensen uit het dorp aantreffen, die een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de kapper of het dagcentrum. In de zomer is Nij Stapert het middelpunt van de Freule, dé belangrijkste kaatspartij voor jongens tussen 14 en 16 jaar.

De naam “Nij Stapert” is ontleend aan een oude plaatselijke legende over twee mannen, Agge en Bokke. Beide streven naar de hand van de edelvrouw Bertha. Bertha’s vader beslist dat er een gevecht te paard moet komen. Degene die het langst te paard blijft zal winnen en trouwen met Bertha. Wanneer het paard van Bokke valt (valpeerd, later walpert), is de strijd ten einde. Het paard van Agge blijft staan (stapeerd, later stapert). Zo worden de terpen genoemd waar de heren wonen en de namen “Walpert” en “Stapert” zijn geboren.

In 1952 is Nij Stapert, een gemeentelijke instelling voor bejaarden, geopend. Nij Stapert is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen het bestuur van de Burgerlijke Instelling van Weldadigheid, het gemeentebestuur en de diaconale commissie van de Nederlands Hervormde Kerk. Oorspronkelijk stond Nij Stapert aan de van Sminialeane. In 1977 is er een nieuw verzorgingshuis gerealiseerd aan de Sybren de Vlasstrjitte.

Het woonzorgcentrum is in 2001 geheel gerenoveerd en is samen met de zorgwoningen eigendom van woningstichting Woonzorg Nederland. Nij Stapert biedt alle basisfuncties die Patyna te bieden heeft. In Nij Stapert wonen 34 bewoners en er werken gemiddeld 49 medewerkers. Naast Nij Stapert zijn 54 zorgwoningen gesitueerd: de Bining en de Skeakel. Deze zorgwoningen zijn zijn intern verbonden met Nij Stapert. Aan geïndiceerde bewoners van de zorgwoningen wordt ook zorg geboden, evenals alle overige functies die ook door Nij Stapert geleverd kunnen worden.