Christelijke Muziekvereniging Euphonia Wommels heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en het beoefenen van de muziek in de ruimste zin van het woord met alle daartoe geëigende middelen. Dit trachten we te bereiken door het geven van muzieklessen en repetities. Het in bruikleen, huur of huurkoop geven van muziekinstrumenten en bladmuziek, Het geven van concerten en het begeleiden en opluisteren van diverse festiviteiten (o.a. Freuledei, Anjercollecte, Intocht Sint Nicolaas, begeleiding Stille week, begeleiding Eerste Kerstdag).

De vereniging is lid van de OMF (Organisatie Muziekverenigingen Fryslân)
De OMF is aangesloten bij de landelijke Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM Nederland)
.

De afdelingen van Muziekvereniging Euphonia Wommels zijn:

• Jeugdorkest
• Harmonieorkest
• 
Colorguards / A Junior / Cadets / Pré-Cadets
• Melody and Percussionband

klik hier voor informatie over lidmaatschap en opleiding
klik hier voor informatie oud papier
klik 
hier voor informatie over donateurs