In Wommels zijn twee begraafplaatsen. Voor informatie over een verzoek tot begraven, tarieven en voorwaarden verwijzen we u naar de betreffende beheerders. Zij kunnen u een goede uitleg geven over wat u wilt weten. De kosten die bij een uitvaart gemaakt worden zullen meestal ook rechtstreeks door de betreffende beheerders bij u in rekening worden gebracht.
De Bijzondere begraafplaats ligt rond de Jacobikerk en is eigendom van de Kerkvoogdij van de Protestante Gemeente Wommels-Hidaard.
De Algemene begraafplaats ligt aan de rand van Wommels. Dit is een Gemeentelijke begraafplaats van Súdwest-Fryslân. Voor vragen over uitgifte van graven en het vastleggen van een uitvaart kunt u contact opnemen met de gemeente op nummer 14 0515 (geen netnummer nodig)
of via de website: https://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/nadere-regels-begraafplaatsen-sudwest-fryslan_44780/
Op beide begraafplaatsen is geen urnenmuur aanwezig.

Crematie
Een van de eerste keuzes na een overlijden, is de keuze voor begraven of cremeren. De keuze is meestal al vastgelegd of besproken met de nabestaanden. In Nederland kiest nu ongeveer 40% voor een begrafenis en 60% voor een crematie. Zo ervaart de één het bezoek aan een graf als een mooie dierbare herinnering en heeft de ander wel of geen behoefte om de as een speciale plek te geven.
Ook de kosten kunnen een afweging zijn in het maken van een keuze. Begraven of cremeren ontloopt elkaar niet zoveel, maar een grafmonument met 15 of 20 jaar onderhoud kan het verschil maken in de totale kosten.
De uitvaartverzorger kan u hierover goed informeren.