Centraal in Wommels staat de Jacobikerk. De geloofsgemeenschap die daarin elke week haar erediensten houdt is de Protestantse Gemeenst Wommels-Hidaard. Drie keer per maand is er ook een eredienst in de Thomaskerk in Hidaard. In de agenda kerkdiensten van degemeente staat waar en wanneer de diensten zijn. Predikant van de gemeente is ds. D. Wijmenga.