Centraal in Wommels staat de Jacobikerk. De geloofsgemeenschap die daarin elke week haar erediensten houdt is de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard. Eén keer per maand is er ook een eredienst in de Thomaskerk in Hidaard. In de agenda kerkdiensten van de gemeente staat waar en wanneer de diensten zijn.

Op 7 mei wordt ds. Marten Dijkstra bevestigd als predikant van onze gemeente.