Het bestuur van Doarpsbelang Wommels bestaat uit:

Eelke Veenstra Sita Postma-Bokma Germ Bruinsma
voorzitter secretaris penningmeester
 
Evert Sijbesma Tjitske de Boer Sytse Hibma Paul Reitsma
algemeen lid algemeen lid algemeen lid algemeen lid

Doarpsbelang Wommels ziet het als kerntaak om de leefbaarheid in Wommels te verbeteren. Daarom beoordelen wij ons handelen voortdurend aan de hand van de meetlat: draagt dit bij aan leefbaarheid? En zijn we, samen met het dorp, gestart met het maken van een nieuwe dorpsvisie!  De ontwikkelingen hiervan zijn in volle gang! De onderwerpen die hierin de rode draad vormen, zijn:

1. Wonen
2. Duurzaamheid
3. Toerisme & recreatie
4. Winkels / middenstand
5. Cultuur
6. Sport
7. Verkeer en bereikbaarheid
8. Sociaal domein
9. Jongeren

Bij de dorpsvisie proberen we zoveel mogelijk inwoners van Wommels te betrekken door te werken in projectgroepen. Mocht u als inwoner van Wommels suggesties hebben voor verbeteringen op een van deze onderwerpen, laat het ons gerust weten!

Ben jij iemand die iets kan en wil betekenen voor een van bovenstaande onderwerpen? Of weet je iemand die daar geschikt voor zou kunnen zijn? Geef het dan ook graag even aan!

De notulen van de jaarvergaderingen en onze jaarverslagen worden geplaatst op wommels.nl.
Mocht u belangstelling hebben voor de notulen van de maandelijkse bijeenkomsten van Doarpsbelang Wommels, neem dan contact op met de secretaris.
Wij zijn te bereiken via het mailadres: doarpsbelang@wommels.nl

Onze statuten zijn hier te lezen.