Het bestuur van Doarpsbelang Wommels bestaat uit:

Eelke Veenstra Sita Postma-Bokma Germ Bruinsma
voorzitter secretaris penningmeester
 
Evert Sijbesma Tjitske de Boer Sytse Hibma
algemeen lid algemeen lid algemeen lid

Momenteel opereren we met ons zessen en we hopen binnenkort met zeven leden te zijn.

Doarpsbelang Wommels ziet het als kerntaak om de leefbaarheid in Wommels te verbeteren. Daarom beoordelen wij ons handelen voortdurend aan de hand van de meetlat: draagt dit bij aan leefbaarheid?
Onder leefbaarheid verstaan wij: saamhorigheid, voorzieningen, infrastructuur, openbaar onderhoud, veiligheid, wonen & werken, recreatie & sport en duurzaamheid. Deze onderwerpen zullen tijdens onze overleggen en acties centraal staan en vormen de rode draad, onze houvast.

Momenteel zijn we druk met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk inwoners van Wommels. Dus mocht u als inwoner van Wommels suggesties hebben voor verbeteringen op een van deze vlakken, kom dan naar de Doarpsjûn op 16 februari 2023 in It Dielshûs! Daar is alle input welkom.

De notulen van de jaarvergaderingen en onze jaarverslagen worden geplaatst op wommels.nl.
Mocht u belangstelling hebben voor de notulen van de maandelijkse bijeenkomsten van Doarpsbelang Wommels, neem dan contact op met de secretaris.
Wij zijn te bereiken via het mailadres: doarpsbelang@wommels.nl

Onze statuten zijn hier te lezen.