Het bestuur

Het bestuur van Doarpsbelang Wommels bestaat uit:

Eelke Veenstra Sita Postma-Bokma Evert Sijbesma Germ Bruinsma
voorzitter secretaris algemeen lid algemeen lid

Momenteel opereren we met ons vieren, maar we hopen binnenkort weer voltallig te zijn. Onze penningmeester Sijbout Colenbrander is aftredend, maar beheert onze financiën totdat ook zijn post is overgedragen.

Doarpsbelang Wommels ziet het als kerntaak om de leefbaarheid in Wommels te verbeteren. Daarom beoordelen wij ons handelen voortdurend aan de hand van de meetlat: draagt dit bij aan leefbaarheid?
Onder leefbaarheid verstaan wij: saamhorigheid, voorzieningen, infrastructuur, openbaar onderhoud, veiligheid, wonen & werken, recreatie & sport en duurzaamheid. Deze onderwerpen zullen tijdens onze overleggen en acties centraal staan en vormen de rode draad, onze houvast. Mocht u als inwoner van Wommels suggesties hebben voor verbeteringen op een van deze vlakken, dan staan wij open voor uw input.
Wij zijn te bereiken via het mailadres: doarpsbelang@wommels.nl

De notulen van de jaarvergaderingen en onze jaarverslagen worden geplaatst op wommels.nl.
Mocht u belangstelling hebben voor de notulen van de maandelijkse bijeenkomsten van Doarpsbelang Wommels, neem dan contact op met de secretaris. Dit kan via eerdergenoemd mailadres.

Onze statuten zijn hier te lezen.