De Freulepartij is de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. De partij is voor het eerst gespeeld in 1903. De deelname aan deze partij staat open voor jongensparturen van afdelingen van de KNKB. Elke afdeling mag maximaal een partuur naar de Freule afvaardigen. Winnaars van de Freulepartij zijn, ook al vallen de jongens nog in de goede leeftijdsklasse, verder uitgesloten van deelname.

Freule Clara Jacoba baronesse De Vos van Steenwijk, begin vorige eeuw inwoonster van Wommels,  vond kaatsen een gezonde bezigheid voor jongens. Ze stelde in 1902 een fors bedrag beschikbaar voor een jaarlijkse jongenskaatspartij in Wommels. Lees op de website van De Freulepartij meer over het verhaal achter de Freulepartij.

In 2016 heeft de Keatsferiening Wommels ervoor gekozen om de organisatie van de Freulepartij onder te brengen in een stichting, Stichting De Freulepartij Wommels. In 2017 is het nieuwe stichtingsbestuur gevormd.

Er komen ieder jaar ongeveer 4.500 tot 5.000 bezoekers naar deze kaatspartij. Na afloop is het altijd groot feest in Wommels.