Bereikbaarheid politie:
Tel: 0900-8844 (geen spoed, wel politie)
Noodgevallen:
Tel: 112
De wijkagenten zijn gevestigd in bureau Bolsward.

Bureau Bolsward, Hichtumerwei 19,  is open op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 17.00 uur.