De Vereniging dorpsbelangen Wommels (DBW) is opgericht met als doel de leefbaarheid van het dorp Wommels in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Leefbaarheid in de breedste zin van het woord.

 In grote lijnen zijn haar kerntaken:

–          Het faciliteren van initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid in  Wommels;

–          Het onderhouden van een relatie met de Gemeente;

–          Het eens per jaar organiseren van een overleg met (bestuurs-) vertegenwoordigers van alle instellingen/organisaties in Wommels.

 DBW beoordeelt initiatieven op de volgende punten:

–          Draagt dit bij aan de leefbaarheid van het dorp;

–          Dient dit de belangen van de inwoners, zonder dat het de belangen van andere  inwoners of het maatschappelijk  belang schaadt.

Waar mogelijk kan DBW een bijdrage leveren door initiatiefnemers te verbinden met de Gemeente en/of andere (groepen) inwoners die raakvlakken hebben met dit thema.

In sommige gevallen kan DBW financieel bijdragen en/of ondersteunen bij fondsenwerving. In andere situaties heeft DBW een verbindersrol, een loketfunctie.

Afhankelijk van affiniteit en capaciteit kunnen één of meerdere leden van DBW een actieve bijdrage leveren aan het initiatief.