Woonvorm De Boppeslach
S. de Vlasstrjitte 2A
Wommels

De Boppeslach is een woonvorm voor ouderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking.