Welkom bij de Ondernemers Vereniging Wommels Easterein. Het platform voor ondernemend Wommels en Easterein en omstreken. Detailhandel, industrie, horeca & toerisme en dienstverlenende bedrijven hebben zich verenigd in deze ondernemersclub. OVWE zet zich in om van Wommels en Easterein op zakelijk gebied aantrekkelijke dorpen te maken, waar het goed wonen, werken en recreëren is. OVWE komt op voor de belangen van de ondernemers en tracht de naamsbekendheid van Wommels en Easterein te vergroten.

De vereniging behartigt de belangen van zijn leden. Er is overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân middels de ondernemersfederatie over o.a. het onderhoud en de inrichting van de bedrijventerreinen en het overeind houden van het winkelbestand. Ook een goede samenwerking met de ondernemersverenigingen van omliggende dorpen wordt nagestreefd. De ondernemersvereniging probeert de leden met elkaar in contact te brengen en biedt ze de mogelijkheid om zo nu en dan op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen. Netwerken, brainstormen en dat onder het genot van een borrel en een hapje.

Meer informatie binnenkort op de website: www.ovwe.nl

De OVWE heeft ook een pagina op Facebook.

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter Wietse B. Ligthart  0515-333075
Secretariaat Vera Wolf
Penningmeester Berend Bosgra
Bestuurslid Jan Vellinga
Bestuurslid Jeroen Brouwer
Bestuurslid Anne Stenekes
Bestuurslid Tom Couperus