Secretaris van het bestuur van de FKWWI:

De heer D.Weidenaar
Roede 14
8731 CT Wommels

 

De Feriening Kollektief Wynmûnebesit Wommels Iens is opgericht in 1996 en is momenteel in het bezit van een NEG MICON 750kW windmolen met een rotordiameter van 48 meter.

De doelstelling van de vereniging is het beheren en exploiteren van windmolen(s). Het batig saldo wordt aangewend voor een fonds waaruit dorpsprojecten kunnen worden bekostigd.
Verder wordt beoogd het stimuleren van duurzame energie in het bijzonder windenergie.

Vanuit het fonds worden elk jaar uitkeringen gedaan naar evenredigheid over de dorpen Wommels en Iens. Voorop staat dat het projecten zijn die de leefbaarheid van beide dorpen bevorderen.

Er is een projectgroep goede doelen en een projectgroep groene doelen. De eerste houdt zich vooral bezig met leefbaarheidsprojecten en de laatste met het stimuleren van energieprojecten.

Via publicatie in de Diggelfjoer wordt elk jaar bekend gemaakt hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen gelden onder meer de volgende criteria:

· Korte omschrijving doel aanvraag
· Aanvragen dienen voorzien te zijn van een duidelijke  begroting
· Aanvragen moeten voorzien zijn van een omschrijving van de activiteit of voorziening
· Aanvragen moeten de leefbaarheid van beide dorpen bevorderen
· Aanvragen kunnen gedeeltelijk toegekend worden
· Aanvraag kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden
· Aanvrager dient een acceptabele contributie te heffen
· Zelfwerkzaamheid is belangrijk
· Er wordt geen bijdrage in exploitatiekosten of exploitatietekorten toegekend
· Controle achteraf moet altijd mogelijk zijn
· Het bestuur van de FKWWI hoeft niet enige uitleg te doen van haar besluiten aan de aanvrager
· Aanvragen gelden alleen voor het lopende jaar