Bogerman 2.0

Betaalbaar wonen voor jongeren

Na veel gesprekken, onderzoek en overleg is Doarpsbelang Wommels tot de conclusie gekomen dat er in Wommels behoefte en plaats is voor betaalbaar wonen voor jongeren in het leeggekomen gebouw van het Bogerman College. In de ontwikkelde visie komen in het hoofdgebouw betaalbare mini-units en een gemeenschappelijke ruimte. Op het terrein achter het hoofdgebouw komen kleine huisjes. Er is naar de haalbaarheid van bewoning van het Bogerman Gebouw onderzoek gedaan. Max Kooijmans presenteerde op de jaarvergadering van Dorpsbelang de uitkomst van dit onderzoek. Dat is hier in zijn geheel te lezen. Verrassenderwijs kozen de meeste geënquêteerden voor een klassiek ontwerp van de huizen achter het hoofdgebouw, waarin de meesten geen behoefte hadden aan een gemeenschappelijke ruimte. Voor meer informatie kijk ook op de Facebookpagina Bogermanwommels 2.0.

Bogerman hofjesontwerp

Bogerman klassiek ontwerp