Betaalbaar wonen voor jongeren

In het voormalige Bogerman schoolgebouw aan de Walperterwei komen woningen voor starters. Tien huurappartementen in het hoofdgebouw en tien koopwoningen op het achterterrein. De huurappartementen krijgen, afhankelijk van de oppervlakte, een huurprijs die valt binnen de huurgrens die geldt voor huurtoeslag. In 2021 is dat € 752,33 per maand. Voor de koopwoningen is een indicatieve koopprijs afgegeven van €200.000 vrij op naam. In de loop van 2022 zullen zowel de huren als de koopprijzen definitief worden vastgesteld. De koopwoningen worden “all electra” dus zonder gas. Voor de appartementen wordt nog gekeken hoe de appartementen verduurzaamd kunnen worden. Inmiddels zijn de ruimtelijke procedures gestart en is de verwachting dat de verkoop en verhuur vlak na de zomer van 2022 kan beginnen. Medio 2023 moeten de eerste bewoners in Bogerman kunnen komen wonen.  De realisatie van Bogerman 2.0 is in handen van Blue Banner in Leeuwarden.  Kijk voor meer informatie ook op de Facebookpagina Bogerman 2.0.

.