Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Afsluiting fietspad naar Burgwerd