13 april 2021

Boeken inleveren nu ook buiten openingsuren bibliotheek dankzij inleverbus

Bibliotheek Wommels heeft sinds kort een inleverbus. Hierdoor is het mogelijk om boeken in te leveren buiten de openingsuren van de bibliotheek. De inleverbus is aan de zijkant van het gebouw, rechts van de ingang van de bibliotheek. Momenteel is […]
1 april 2021

Opening zwembad uitgesteld

Een mooi verhaal over zwembad De Klomp in 2021 in de Diggelfjoer, met de verwachting dat de gemeente vermoedelijk wel toestemming zou geven voor opening. Die toestemming kwam er ook wel. maar ging met zoveel beperkingen gepaard, dat het financieel […]
1 april 2021

Plan Bogerman 2.0 uitgezocht

Eergisteren zijn alle voor het voormalige Bogermangebouw ingediende plannen besproken via een online meeting in de beoordelingscommissie van de gemeente SWF. Gisteren hebben de indienende partijen in de Raadszaal in Sneek op veilige afstand hun plannen gepresenteerd en is men […]
29 maart 2021

Iepening Gruttoland by Murk Nijdam útsteld

It soe in feestlik barren wurde: de iepening fan Gruttoland op 2 april. De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân hat in wier skriezewalhalla oanlein by de pleats fan Murk Nijdam yn Wommels. “It skuort dêr op fan de fûgels.” Mar troch […]
26 maart 2021

Enquête verkeersveiligheid gemeente Súdwest-Fryslân en Leeuwarden

De provincie Fryslân is in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân gestart met een onderzoek naar de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden. Roelofs voert de studie in opdracht van de provincie uit. In deze mail leggen wij uit wat […]
24 maart 2021

Fûgelwacht krijt gjin fergunning foar jubileumprojekt

De Fûgelwacht Wommels bestiet dit jier 75 jier. Om dit te vieren hiene se in tige coronaproof jubileumprojekt betocht. Dat hie 4 april útein sette sillen. Mar it mei net fan de gemeente. De Fûgelwacht hat it jubileum in jier […]
21 maart 2021

Dorpsfeest 2021 geannuleerd

Na veel overleg en lang wachten op verbetering van de situatie rond het coronavirus heeft de Feestcommissie de dorpsfeesten ook dit jaar af moeten blazen. In de gebruikelijke vorm kunnen de feesten niet georganiseerd worden. De commissie kijkt wel of […]
21 maart 2021

Inschrijving Bogerman gesloten

Tot vrijdag jongstleden konden plannen voor het voormalige Bogerman gebouw ingediend worden. De mensen achter Bogerman 2.0 (Max Kooijmans et al), die er graag betaalbare jongerenwoningen in gerealiseerd zouden zien worden, zijn niet ontevreden met wat er is ingediend. Ze […]
15 maart 2021

Dizze wike lêste Op ‘e Skille fan Hinne Bokma

Nei 23 jier hâldt Hinne Bokma fan It Noard op mei syn krante Op ‘e Skille, hy giet mei pensjoen. Op ‘e Skille ferskynt op ’t heden moanliks (foarhinne twawikliks, troch corona no efkes net mear) yn de Greidhoeke. Hinne […]