Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Euphonia ontvangt subsidie van FKWWI voor instrumenten en nieuwe jasjes