Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen