Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Warenhuis van der Velde is vanaf nu volledig duurzaam verlicht