Bakkerij Posthuma

Echte Bakker Posthuma

Keatsebaan 2 te Wommels  (0515 -331406)

Sint Antoniusplein 37 te Sneek

Appelmarkt 2 te Bolsward

Prof. B. Fridsmastrjitte 12 Scharnegoutum

 

www.echtebakkerposthuma.nl

Echte Bakker Posthuma is gevestigd in Wommels en heeft vier winkels. Sinds 1997 mogen wij ons Echte Bakker noemen doordat wij zijn toegelaten tot het Echte Bakkersgilde.

In 1967 kreeg een aantal betere bakkers in Nederland het idee om samen te werken tegen de opkomst van de oprukkende broodfabrieken. Dit deden zij door recepten, ervaringen en vakkennis uit te wisselen. Dit idee sprak meer bakkers aan en zo ontstonden afdelingen Echte Bakkers in het land.

Logo
Een Echte Bakker is herkenbaar door gebruik van logo en kleuren. Herkenning is belangrijk omdat De Echte Bakker zich daarmee onderscheidt van andere brood- en banketbakkers.

Kwaliteitskeuring
Iemand die zich Echte Bakker noemt moet dit predikaat ook verdienen. EenEchte Bakker moet een aantoonbaar beter product maken dan de gemiddelde warme bakker in Nederland. Iedere Echte Bakker is verplicht onderworpen aan de productkeuringen die door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) worden uitgevoerd in opdracht van het Echte Bakkersgilde. Deze productkeuringen gebeuren op onverwachte momenten. Na een keuring krijgt de bakker een rapport hiervan. Hiernaast ziet u een voorbeeld zo’n rapport.